Art. 78 alin. (2) si (3) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Art. 1-7 din Instructiunile pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap aprobate prin Ordinul Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr. 590/2008 ...
Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii retelelor de comunicatii electronice. Lege nr. 154/2012, publicat in Monitorul Oficial Partea I nr. 680 din 1 octombrie 2012